Koers Psychotherapie

Info Over Groepen

INFORMATIE GROEPEN:

Schemagroep:
De schematherapiegroep is wekelijks op vrijdag van 9.00 – 12.30 uur en bestaat uit psychotherapie en beeldende vaktherapie. Het betreft een doorlopende groep, wat betekent dat er meerdere in- en uitstroommomenten zijn en het per cliënt verschillend is hoeveel sessies geïndiceerd zijn. Voor de een is een behandeling van 30 sessies voldoende, voor een ander meer of minder. Waarbij we wel een minimum van 20 sessies hanteren, omdat onze ervaring is dat een kortere periode niet effectief is voor onze doelgroep. Na elke 20 sessies is er een evaluatiemoment en indien passend eerder. Het eerstvolgende instroommoment is 1 december 2023. Voorafgaand aan de start in de groep is er eerst een intake en een voortraject van gemiddeld 5 individuele sessies van 45 minuten. Bij deze therapie vragen we je om de volgende boeken aan te schaffen: Patronen doorbreken, van Hannie van Genderen (ISBN 9789057123559) en Werkboek klinische schematherapie, van Eelco Muste (ISBN 9789031372089).

Zelfbeeldgroep: 
Dit is een 10-weekse groepsbehandeling gericht op het verbeteren van je zelfbeeld.
Hoe kijk jij naar jezelf? Vind je dat je er toe doet? Veel mensen hebben last van een negatief zelfbeeld en hebben regelmatig gedachten als “ik ben niet goed genoeg”, “anderen zijn leuker dan ik”, “als mensen me echt zouden leren kennen dan zouden ze me niet meer willen”. Deze gedachten leiden vaak tot nare gevoelens over jezelf en dit kan je in de weg staan om te kunnen genieten in het leven. Een negatief zelfbeeld kan al lange tijd bestaan, soms zo lang als je je kan herinneren. Dit betekent echter niet dat het de waarheid is. Anders naar jezelf kijken kun je leren. De behandeling richt zich op je huidige zelfbeeld, de ontstaansgeschiedenis hiervan en het (her)ontdekken van je positieve, meer genuanceerde zelfbeeld.

De groep is 10 weken elke vrijdag van 13.30 uur tot 17.00 uur en bestaat uit psychotherapie en beeldende vaktherapie. Bij deze therapie vragen we je om het volgende boek aan te schaffen: Negatief zelfbeeld, van Manja de Neef (ISBN 9789085069645). Startdatum wordt afgestemd op het aantal aanmeldingen. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen. 

Jongvolwassenegroep:

Deze 10-weekse groep richt zich op jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar en heeft als doel meer te ontdekken over je identiteit en je zelfbeeld. We staan onder andere stil bij: Wie ben ik echt, wat wil ik, waar sta ik voor, waar loop ik tegenaan in mijn dagelijks leven, hoe kan ik hier verandering in aanbrengen en hoe krijg ik meer vertrouwen in mezelf en meer zin in het leven. De therapie bestaat uit en bestaat uit psychotherapie en beeldende vaktherapie. 

De startdatum wordt afgestemd op het aantal aanmeldingen. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.  

Groep Gezonde Volwassenmodus & blije kindmodus: 
Dit is een 10-weekse groepsbehandeling gericht op het versterken van je gezonde volwassenmodus & je blije kindmodus en kan worden ingezet als vervolg, afsluiting of booster na eerdere schematherapie behandeling. De focus ligt op het versterken van je positieve mentale gezondheid, het verkrijgen van meer vertrouwen in jezelf en het ontdekken en uitvoeren van waar je blij van wordt. De groep bestaat uit psychotherapie en beeldende vaktherapie. Bij deze therapie vragen we je om het volgende boek aan te schaffen: Werkboek module Schematherapie en de Gezonde volwassene, van Jenny Broersen en Anne-Marie Claassen (ISBN 9789036822732).

Deze groep zal plaatsvinden op de maandagavonden en start op maandag 6 november 2023.