Koers Psychotherapie

Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen

De psychotherapeutische behandeling valt onder Specialistische ggz. De kosten worden vastgesteld via het Zorgprestatiemodel dat per 1 januari 2022 is ingevoerd. Op https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/ lees je hier meer over. 

Wat gebeurt er sinds 2022 met je eigen risico?
Tot en met 31 december 2021 betaalde je één keer het eigen risico per behandeltraject (dbc) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. 
Dit is per 2022 veranderd. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaal je voor beide jaren het eigen risico.

 

Vergoedingen:

Ik werk zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat de factuur rechtstreeks naar jou gaat en jij deze in kan dienen bij je zorgverzekeraar. Het is afhankelijk van je polis hoeveel procent er vergoed wordt en hoeveel procent voor eigen rekening komt. Bij een zuivere restitutiepolis wordt 100 procent vergoed en bij een naturapolis ligt dit vaak tussen de 55 en 80 procent. Ik raad je aan om dit vooraf zelf te checken bij je zorgverzekeraar. Hierbij kun je vermelden dat ik de wettelijke tarieven van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) hanteer.

 

Contractvrij werken:

Meer informatie kun je vinden op www.contractvrijepsycholoog.nl  

 

Let op! Er zijn verzekeraars die in hun polis hebben opgenomen dat je vooraf bij hen toestemming dient te vragen voor een behandeling bij een ongecontracteerde zorgverlener. Het is daarom altijd een goed idee om vooraf even te bellen met je zorgverzekeraar voordat je in behandeling komt.

Wanneer er zich problemen voordoen rondom de vergoedingen van je zorgverzekeraar, kun je je wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), https://www.skgz.nl

Meest voorkomende tarieven binnen de specialistische ggz 2024:

– Diagnostiekconsult (intakefase) 45 minuten: €183,07

Prestatiecode CO0440

– Diagnostiekconsult (intakefase) 90 minuten: €315,90

Prestatiecode CO0830

– Behandelconsult 45 minuten: €156,72

Prestatiecode CO0505

– Behandelconsult 60 minuten: €186,80

Prestatiecode CO0635

– Behandelconsult 90 minuten: €281,27

Prestatiecode CO0895

– Telefonisch/e-mail contact 15 minuten: €62,65

Prestatiecode CO0245

– Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming cliënt) aan derden: €104,69

Prestatiecode OV0018

– Intercollegiaal overleg (met toestemming van cliënt): €76,35

Prestatiecode OV0008


Groepsconsulten:

Kosten per individu voor een groepssessie van 2 uur met 1 psychotherapeut:

Bij een groepsgrootte van 8 personen: €67,76

Bij een groepsgrootte van 7 personen: €77,44

Bij een groepsgrootte van 6 personen: €90,32

Bij een groepsgrootte van 5 personen: €108,40

Bij een groepsgrootte van 4 personen: €135,52

Bij een groepsgrootte van 3 personen: €180,72


Mogelijk zal er op een gegeven moment (weer) een tweede therapeut bij de groepssessies komen, wat betekent dat de kosten per cliënt dan hoger worden. 

 

 Deze NZA tarieven zijn ook terug te vinden op https://zorgprestatiemodel.nza.nl

 

Zelf betalen:

Wanneer je niet wilt dat de behandeling via je zorgverzekeraar vergoed wordt, dan heb je de mogelijkheid de behandeling zelf te betalen. Ook in dat geval gelden de NZA tarieven. 

Eigen risico:
Bij de vergoedingen door je zorgverzekeraar heb je te maken met je verplichte eigen risico, dat voor alle verzekerde ziektekosten geldt. Dit eigen risico bedraagt meestal €385,-. Je kunt zelf voor een hoger eigen risico hebben gekozen.

Afzeggen afspraken:
Het is van belang om bij verhindering je afspraak tijdig af te zeggen, zodat iemand anders gebruik kan maken van die plek en de wachtlijst niet onnodig lang wordt. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden, ongeacht de reden, in rekening gebracht. De no show tarieven zijn €50,- voor individuele sessies en voor groepssessies €30,- per onderdeel van 1,5 uur. De kosten die het gevolg zijn van niet tijdig afzeggen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Waarom een no show factuur?

Soms komt er iets dringends tussen een afspraak of ben je de afspraak vergeten. Dat kan gebeuren. Wanneer je een afspraak hebt gemaakt en je zegt korter dan 24 uur van te voren af, dan kan ik doorgaans niet meer iemand anders zien op die tijd. Ook kan de behandelduur van jouw behandeling langer worden, waardoor de wachttijd voor anderen oploopt. Door je een rekening te sturen van €50,- voor de afspraak die niet is doorgegaan, bereken ik minder dan eenderde van het gesprek aan je door. Ik neem daarmee dus het resterende deel van de ‘kosten’ voor mijn rekening.

Verwijsbrief nodig voor vergoeding

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door je zorgverzekeraar, heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts, (BIG-geregistreerde) psycholoog of psychiater. Deze verwijsbrief moet aan een aantal vereisten voldoen, zie hiervoor de checklist. 

CHECKLIST VERWIJSBRIEF:​